Ochrona przed podsłuchem.Znaleziono 3 produkty.

...Skuteczna ochrona przed podsłuchem zmusza nas do zapoznania się z specyfiką metod podsłuchiwania. Stosowane metody są różne w zależności od poziomu zaangażowanie środków technicznych. Inne metody będą stosowane przez zdradzaną żonę , a inne przez służby wywiadu. Wspólna cecho w obu przypadkach jest chęć zdobycie i zarejestrowania pewnych informacji w formie umożliwiającej dalsze ich wykorzystanie.
...Na tym etapie rozważań należy dokonać systematyzacji metod podsłuchiwania i przeprowadzić analizę słabych punktów każe z nich. Należy pamiętać że informacja powstaje w mózgu człowieka i w formie pierwotnej na obecnym poziomie wiedzy i technologii jest nieprzechwytywana. Reasumując nikt jeszcze nie podsłuchał myśli człowieka na zadowalającym poziomie szczegółowości. Problemy z zachowaniem poufności informacji generowanych w mózgu powstają w momencie gdy informacja "pierwotna" opuszcza nasze ciału. Może to nastąpić kilkoma kanałami.
...Najbardziej powszechnym kanałem jest fala akustyczna czyli ludzka mowa. Ochrona przed podsłuchem czyli utratą informacji w tym przypadku musi polegać na zniszczeniu struktury fali akustycznej wydobywającej się z ust i niosącej informacje. Inną metodą przekazywania informacji jest metoda wizualna. W tym przypadku ochrona przed podsłuchem wymusza stosowanie zabezpieczeń uniemożliwiających przekazywanie obrazu. Często w trakcie rozmowy informacje kluczowe typu kwoty pieniędzy, nazwiska, nazwy banków, numery telefonów itp. przekazywane są w postaci informacji pisanej (notatki, która jest natychmiast niszczona).
...Procedura ta pozbawia ewentualny podsłuch informacji kluczowych a tym samym przechwycona treść nie ma wartości w sensie operacyjnym.