Wykrywanie podsłuchów  OSCOREM - 5000
 
Ten podpunkt zapoznaje z budową i cechami urządzenia , natomiast nie zaznajamia z obsługą,
Płyta główna

 


WYŁĄCZNIK ZASILANIA/ PRZEŁĄCZNIK RODZAJU PRACY : włącza system  zasilania i wybiera
tryb pracy AUTO – automatyczny, Manual – ręczny  
2   KLUCZ PROGRAMUJĄCY : instalowany przez użytkownika, pozwala rozszerzyćoprogramowanie.
WYŚWIETLACZ GRAFICZNY LCD : Wyświetlacz LCD  128x256 pikseli , regulacja kontrastu pozwala na odczyt i obserwację w świetle słonecznym.
4.  WPROWADZANIE DANYCH : sterowana przez użytkownika pamięć do przechowywania sygnałów ze źródeł, sygnałów rozpoznanych, zakresu przemiatania lub częstotliwości, do której jest dostrojony odbiornik
5.  STEROWANIE SYGNAŁEM ALARMOWYM: TONE - wybiera alarm cichy lub tonowy; TAPE - włącza magnetofon w momencie pojawienia się sygnału źródła.
6.  STEROWANIE REJESTRATOREM : PLOT - uruchamia rejestrator; FEED - wysuwa papier.
7.  MONITOR AUDIO : FILTER - zawęża pasmo do 300-3000Hz w celu zredukowania szumów,
EXT - umożliwia słuchanie bezpośrednie lub skorelowane przez system dźwięku pochodzącego ze źródła zewnętrznego.
8.  ANALIZA SYGNAŁU AUDIO : CORR - uruchamia korelator akustyczny; SPECT - włącza wyświetlanie przebiegu sygnału audio.
9.  TARCZA OBROTOWA ( z przetwornikiem optycznym) : umożliwia płynne i dokładne ustawienie częstotliwości.

10. PASMO SZEROKIE/WĄSKIE : rozszerza lub zwęża zakres przemiatania.
11. PRZEMIATANIE/ANALIZA : umożliwia natychmiastową zmianę oglądanego przebiegu z ogólnego widma na analizowany przebieg sygnału akustycznego.
12. SZUKANIE NASTĘPNEGO SYGNAŁU : umożliwia znalezienie następnego sygnału (LIMITS - zachowuje w pamięci.
13. W GÓRĘ / W DÓŁ : umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie częstotliwości środkowej oglądanego pasma.
14. MIKROFON SYGNAŁU ODNIESIENIA : odbiera sygnały akustyczne otoczenia, jest połączony z wejściem układu korelacji. Do wejścia EXT REF można podłączyć magnetofon, mikrofon lub inne źródło dźwięku.
15. GŁOŚNOŚĆ / PRÓG SZUMÓW : regulują poziom głośności i próg odbioru audio w czasie monitorowania odbieranego sygnału. Do wyjścia słuchawkowego podłączamy firmowe słuchawki o dużej szczelności.  
16. WEJŚCIA ZASILAJĄCE : przystosowane do przewodu z wtyczką wg normy IEC-320 dla napięcia zmiennego 115/220 przełączanego przełącznikiem lub do napięcia stałego 12-18V.
17. WEJŚCIA ANTENOWE : służą do podłączenia zestawu anten.
18. WYJŚCIE WIDEO : do przesyłania sygnału wideo do monitora zewnętrznego.
19. PORT SZEREGOWY : port we/wy do komunikacji z komputerem.
20. ZŁĄCZE  DODATKOWYCH MODUŁÓW ZEWNĘTRZNYCH : do podłączenia zewnętrznych urządzeń rozszerzających możliwości przyrządu.
21. WYJŚCIE  MCZ : do nagrywania sygnałów audio.
22. GŁOŚNIK ZEWNĘTRZNY : wyjście dla głośnika 8om, 3 W.
23. GŁOŚNIK WEWNĘTRZNY : wysokiej jakości głośnik owym. 75 x 125 mm.
24. POJEMNIK NA TAŚMĘ : umożliwia łatwą wymianę taśmy rejestratora (2 calowa taśma termiczna)

Wykrywanie podsłuchów przy pomocy OSCORA wymaga dokładnego zapoznania się z funkcjonalnością wyżej wymienionych jego elementów.


Strona głównaStrona główna