Korelator OSCOR-5000 E.

Oscor - 5000 E nazywany często korelatoratorem akustyczny jest doskonałym narzędziem umożliwiającym skuteczne wykrywanie podsłuchu wszelkiego typu. Oscor wykonuje zaawansowanych procedur związanych z wykrywaniem podsłuchu takich jak: korelacja sygnału lub triangulacja punktu zagrożenia.

wykrywanie podsłuchu

Więcej szczegółów


40 000 zł brutto

wykrywanie podsłuchów OSCOR 5000 + PC

sprzedam OSCOR 5000E

Oscor 5000 E  posiada możliwość współpracy z PC z wykorzystaniem aplikacji OPS v 5.04.

Oprogramowanie OPC jest dołaczone do OSCOR-a.

 

Prezentacja wykrywacza podsłuchu  OSCOR -5000

Wiele jest powodów, dla których ludzie nawzajem się inwigilują. Trudno jest określić jak wiele instytucji i  osób prywatnych staje się ofiarami nielegalnego i niepożądanego  podsłuch u czy obserwacji .Dowody wykrycia nielegalnej inwigilacji są często ukrywane aby uniknąć niepotrzebnego rozgłosu,  lub, w niektórych przypadkach , aby nie dopuścić do zaniepokojenia osób inwigilujących. Wiele firm nie zdaje sobie sprawy, że wywiad przemysłowy wpływa na wyniki ich działalności gospodarczej. Podsłuch i inwigilacja video może bardzo   niekorzystnie  oddziaływać na wiele aspektów codziennej działalności przedsiębiorstwa , jak np:

 • Sporów  związków zawodowych z kierownictwem firmy
 • Wprowadzania nowych produktów i programów
 • Ochronę tajemnic handlowych
 • Strategii negocjacyjnych
 • Wiedzy konkurencji o strategiach sprzedaży
 • Planów reorganizacji takich jak  fuzje lub przejęcia
 • Problemów prawnych korporacji
 • Zabezpieczenia informacji finansowych
 • Szpiegostwa gospodarczego ze strony innych firm i/ lub krajów
 • Wzajemnego inwigilowania się pracowników ( zazdrość, problemy seksualne, podatkowe, korupcja)

 

Urządzenia te jako podsłuch są często utożsamiane z atrybutami,  profesjonalnego wywiadu  rządowego , niedostępnymi na szersza skale w obrocie komercyjnym . Jednakże w miarę rozwoju technologii światowych, wysoko wyspecjalizowane jako podsłuch urządzenia inwigilujące są coraz  bardziej dostępne na rynku, nawet na rynku artykułów gospodarstwa domowego. 

Monitor do kontroli zachowania się niemowlęcia będący w zasadzie kompletnym układem podsłuch owym jest do nabycia za mniej niż 50 USD, a może być umieszczony praktycznie wszędzie; nad płytkami sufitowymi, pod stolikami na sali konferencyjnej, za biurkiem czy w aktówce. Kolejny przykład  -   wysokiej jakości kamerę z obiektywem wielkości główki od szpilki można dostać za cenę ok. 150 USD. Istotne znaczenie ma fakt, że wraz ze wzrostemwartości chronionej informacji, wzrasta również potencjalne zagrożenie i  rozwija się także technika inwigilacji. 

 Profesjonalny wywiadowca gospodarczy z łatwością może uzyskać dostęp do wyrafinowanego sprzętu podsłuch owego i równie łatwo go wykorzystać. Natomiast tylko od firmy zależy, jak wysoko ocenia wartość , dotyczących jej, informacji. 

Dla maksymalnej ochrony przed podsłuch em REI rekomenduje trzyczęściowy plan:

 

 1. Okresowe sprawdzanie (przeprowadzone przez profesjonalny zespół o wysokiej wiarygodności) w celu dokonania pełnego oczyszczenia ( całkowitej sterylizacji ) otoczenia.
 2. Sprawdzanie otoczenia przez własny personel ochrony  i za pomocą własnego sprzętu.  Wynika to z  faktu że, po zakończeniu czynności sprawdzających przez profesjonalna  ekipę , otoczenie gospodarcze firmy  staje się natychmiast , od nowa ,narażone na kolejne zagrożenia instalacji podsłuch u.  Zatrudnienie własnej ekipy przynosi bardzo wymierne korzyści, gdyż wynajęcie ekipy z zewnątrz jest raczej kosztowne i zwykle w dłuższym okresie czasu mniej efektywne.
 3. Bieżące monitorowanie ważnych spotkań i narad, w celu zapobieżenia - „przemycaniu” środków inwigilujących, przez uczestników narady z zewnątrz. Jeżeli firma posiada odpowiedni, własny sprzęt może to wykonać  siłami własnego personelu.

 OSCOR został zaprojektowany, przez REI, mając na uwadze  następujące  aspekty potrzeb:

 • Profesjonalna ekipa sprawdzająca musi mieć do dyspozycji najlepszy, dostępny sprzęt dla uzyskiwania wiarygodnych rezultatów, jednakże sprzęt ten musi być przenośny i łatwy w transporcie.
 • Osoby odpowiedzialne za ochronę informacji  w firmie powinny mieć możliwość wykorzystywania sprzętu, przeciwdziałającego inwigilacji, w sposób dyskrecjonalny, według własnego uznania . Sprzęt ten powinien być kompletny, doskonale upakowany, gotowy do natychmiastowego użycia, zdolny do monitorowania otoczenia 24 godziny na dobę, o wysokiej efektywności kosztowej, a także nie powinien wymagać rozległego szkolenia technicznego. 

Mając  te potrzeby na względzie, nasi konstruktorzy stworzyli  OSCOR’a – 5000 ( Omni Spectral Correlator), najbardziej zaawansowany technologicznie system wykrywania podsłuchu, jaki istnieje obecnie na rynku. W każdym przypadku, kiedy tylko poufność informacji, jest punktem krytycznym waszego sukcesu , OSCOR jest jednym

urządzeniem, które integruje: automatykę, wiarygodność, z efektywna kosztowo, ochrona otoczenia waszego biznesu, przez 24 godziny na dobę. Jest przeznaczony do wykrywania wszystkich typów nadajników audio wideo włączając w to nadajniki radiowe, linie przenoszące sygnał nośny  i nadajniki podczerwieni.

ZALETY URZĄDZENIA OSCOR:

 • Przenośny  i Programowalny –  w sposób ciągły, dokonuje  skanowania we wszystkich zakresach i bezszelestnie wykrywa sprzęt podsłuchowy.
 • Kompletne Opakowanie Sprzętu  Sprawdzającego – obejmuje  kompletny zestaw anten, które włączają się automatycznie. Całe urządzenie wraz z wyposażeniem umieszczone jest w bardzo solidnej walizce, typu attache, z zarezerwowanym miejscem na przyszłe moduły, sondy lub kable w górnym pomieszczeniu walizki. 
 • Wysokiej czułości odbiornik  z cyfrowa synteza - odbiera w zakresach audio (50Hz-15KHz), w zakresach częstotliwości radiowych (10kHZ-3GHz) i podczerwieni (850-1070 nm).
 • Tryb analizy audio – analizuje odebrany sygnał  po demodulacji i umożliwia dostrojenie do częstotliwości nośnej sygnału audio dla wzmocnienia korelacji.
 • Korelator akustyczny - porównuje sygnał tła ze zdemodulowanym sygnałem z nasłuchu w celu automatycznego wykrycia urządzenia podsłuchowego.
 • Rejestrator wykresów i zapisów alfanumerycznych umożliwia graficzna rejestrację listy zagrożeń i analizę wszystkich otrzymanych sygnałów. Zapewnia trwałą kopie istotnych danych do dalszego wykorzystania.
 • Sygnałowa baza danych - umożliwia rejestrację i odczyt wszystkich wykrytych sygnałów.
 • System lokalizacji zagrożeń – pomaga w szybkim odnalezieniu zagrożenia.
 • Demodulatory video i Monitory – umożliwiają podgląd ukrytych nadajników video.
 • Komputerowy interfejs – tworzy stała bazę danych rekordów i przekazuje informacje o sygnałach. Komputerowy interfejs zapewnia również możliwość zdalnego sterowania OSCOR’a  przez modem.

Niniejsza instrukcja daje przegląd podstawowych operacji użytkowych  i rozmaitych funkcji OSCOR’a - 5000 i krok po kroku instruuje jak wykonywać poszczególne funkcje. Układ  instrukcji jest tak opracowany, aby czytając kolejne rozdziały, można się było nauczyć poszczególnych funkcji, które OSCOR  może wykonać. Następnie nauczycie się jak używać funkcji łącznie ,aby moc wykryć urządzenia nadawcze.

W celu gruntownego zapoznania się ze wszystkimi funkcjami i programami, jakimi dysponuje OSCOR, instrukcje te należy przeczytać ,a właściwie przestudiować, bardzo dokładnie. Najszybszym sposobem zapoznania się z OSCOR’em jest  studiowanie instrukcji i jednoczesne wykonywanie, na sprzęcie ,poznanych operacji jako podsłuch. Poszczególne rozdziały są zorganizowane w taki sposób, który maksymalnie ułatwia proces zapoznawania się z przyrządem.

wykrywanie podsłuchów OSCOR 5000 + PC