Detektor DZN-24.

Wykrywacz podsłuchu LORNET-24 jest detektorem złącz nieliniowych. Pozwala na wykonywanie pomiarów uzupełniających obszar działania Korelatora Akustycznego Oscor-5000 i Detektora Szerokopasmowego CPM-700.

wykrywanie podsłuchu, wykrywacze podsłuchu

Więcej szczegółów


0 zł brutto

Wykrywacz podsłuchu DZN-24

 

wykrywanie podsłuchu

Tłumaczenie  http://translate.google.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Wprowadzenie
Nieliniowy  Detektor  DZN-24 służy do wyszukiwania i lokalizacji urządzeń elektronicznych, zarówno w stanie aktywnym i wyłączone urządzenia typu: podsłuch aktywny i podsłuch nie aktywny.
Działanie wykrywacza podsłuchy oparte jest na właściwości elementów półprzewodnikowych, generowania odpowiedzi na 2D i 3D harmonicznych, w momencie  emisji  sygnału radiowego. Elementy półprzewodnikowe sztuczne, będą miały wyższy poziom drugiej harmonicznej natomiast elementy półprzewodnikowe pochodzenia naturalnego (np. tlenki) będą miały wyższy poziom trzeciej harmonicznej. DZN-24 analizuje 2D i 3D harmoniczną promieniowania zwrotnego które umożliwia szybką i niezawodną detekcje  urządzeń elektronicznych półprzewodników i naturalnych tlenków.
 
Istnieją dwa rodzaje promieniowania sygnałów:
- Ciągłe fali nośnej (CW);
- Impulsu modulacja  cyklu 40 impulsów.
Pozwala to na niezawodną identyfikację i skuteczne wykrywanie podsłuchu.
Automatyczne wyjście w trybie kontroli znacznie ułatwia pracę operatora. DZN-24 jednocześnie wyświetla 2d i 3d poziom harmonicznych w jego panelu LED. Poza tym, 2d i 3d poziom harmonicznych można oszacować z kolei pod względem fonetycznym, klękając ponownie petycji stopy odtwarzane przez wbudowany głośnik lub słuchawki bezprzewodowej.
Detektor promieniowania łuku na-UHF-sygnału pozwala akustyczne urządzenia zawierające transformator w trybie CW częstotliwości nośnej fonetycznie.

2. Dane techniczne: DZN-24
Rodzaje promieniowania sygnału:
- Ciągłe fali nośnej;
- Impulsu modulowanego cyklu pracy 40.
krok częstotliwości nośnej jest 0.2MHz ... 2410,4 2409,6 w zakresie tuningu. Wybór częstotliwości jest automatyczna. Promieniowanie o częstotliwości przewoźnika z minimalnym poziomem hałasu w 2d ścieżki harmonicznej odbiornik jest możliwe.
Maksymalna moc promieniowana w trybie CW nie przekracza 0,5.
Peak mocy promieniowanej w trybie impulsowym nie przekracza 10W.
Poziom mocy promieniowanej jest sterowany automatycznie lub ręcznie za pomocą wbudowanego w co-tenuator. Zakres regulacji jest dynamiczna 30dB w dół od wartości maksymalnej mocy wyjściowej 11 poziom gradacji.
Real czułość odbiornika, który nie gorzej niż 140dBW pod warunkiem sygnału do szumu ra tio jest to 10dB.
Tuning częstotliwości odbiorników są równe dwu-i trzyosobowe częstotliwości nadajnika.
Zakres dynamiki ścieżki odbioru wynosi więcej niż 70 dB.
Czas ciągłej pracy z akumulatorem litowo-jonowa przy maksymalnej mocy promieniowanej jest nie mniejsza niż:
- 3 godziny w trybie impulsowym;
- 1,5 godziny w trybie CW.
Czas pracy z sieci 220V w adapter podłączony moc jest nieograniczona.
Waga urządzenia wyposażonego nie przekracza 0,65 kg.


Warunki pracy:
 Temperatura otoczenia 5 C. 40°-
 ciśnienie mm/rtęci³- 450mm

5. Odbiór-panel montaż anteny nadawczej i kontroli
Zasilacz
Telefony bezprzewodowe, w tym:
urządzenie odbiorcze i słuchawki
Instrukcja obsługi, certyfikat
Pakiet 1
Wygląd urządzenia pokazano na rysunku. 1, jeżeli:
1 - diody LED;
2 - do odbioru i transmisji anteny w połączeniu ze wskaźnikiem;
3 - panel sterowania z sekcji zasilania i baterii (stały pod spodem).

 4. Cel Detector podstawowych jednostek
4.1. Do odbioru i transmisji anteny wbudowane diody LED (rys. 2). Stosuje się do:
• Analiza zakłóceń i ingerencji w instrument ścieżki odbioru, który jest za każdym razem, nadajnik detektor jest włączony. Dlatego też, jeśli pojawi się sygnał ingerencji podczas pracy (w skomplikowanym środowisku elektromagnetycznym), konieczne jest, aby włączyć nadajnik i wyłączenie detektora od czasu do czasu w ten sposób wybierając optymalną częstotliwość automatycznie, zapewniając najwyższą czułość i zasięg detekcji elementów półprzewodnikowych.
• Generowanie CW lub impulsowe sygnału radiowego.
• Odbiór i cyfrowego przetwarzania 2. i 3. częstotliwości harmonicznych. Simul-jednoczesnych wyświetlania 2. i 3. poziomu harmonicznych daje możliwość roz-tinguish o wysokiej niezawodności między sygnałami sztucznych półprzewodników zintegrowane w urządzeniach elektronicznych i naturalnymi żrące, które pojawiają się na utlenianie punktów łączących różnych metali.
• demodulacji z 2. i 3. odpowiedź harmonicznych, ich wzmocnienie do poziomu wymaganego do gwintowania zarówno do słuchawki oraz wbudowany głośnik. Wzmocnienie jest regulowane w terminie 20 dB. Operator może posłuchać obwiedni sygnałów harmonicznych 2. i 3. z kolei.

• Wskazanie poziomu wykrywanie sygnału (1), jak i 2. (2) i 3 (3) harmo-ics poziomów (rys. 2).
4.2. wspólne Zawias do odbioru i transmisji anteny gałką służy do przekształcenia urządzenia w pozycji transportowej. (Patrz rys. 3). Poza tym, to pomaga operatorowi naprawić antenę w pozycji dogodnej dla wyszukiwania. Fot. 3: 1 - montaż urządzenia, 2 - przegubem.
4.3. Panel sterowania jest używany do kontroli pracy detektora. Składa się on z przypadku w połączeniu z akumulatorem i ustalone na ramieniu. karta sterowania, przyciski trybów kontroli i diody LED umieszczone są w opakowaniu. Przyciski sterujące są podzielone na dwie grupy przez ich funkcji: «AUDIO» umieszczone w górnej części panelu i "moc RF» w dolnej połowie. Panel sterowania to pokazano na rysunku 4
Następujące przyciski są określone grupy "Audio":
1 - diod i przycisków LSTN do przełączania akustyczna sygnalizacja do wyjścia 2 lub 3 harmonicznych.
2 - przycisk diody i OUT do przełączania akustycznego do słuchawek lub wbudowanego głośnika.
3 - diody LED i przycisk do przełączania pomiędzy RF rodzaje promieniowania sygnału (CW - ciągłą, PULSE - impulsowe).
Następujące przyciski są, o których mowa «RF POWER» w grupie:
4 - przycisk PWR LED i do włączania / wyłączania sygnału nadajnika sondy. Na włączyć tryb automatycznego sterowania mocą wyjściową (AUTO) jest ustawieniem domyślnym. Aby przejść do trybu ręcznego sterowania moc wyjściowa (MNL) nacisnąć jeden z klawiszy poziomu, gdy nadajnik jest włączony. Aby powrócić do trybu automatycznego włączyć nadajnik, a następnie włącz go.
5,6 - LED i przycisk do odbierania kontroli tłumik jednostce.
 - niski).ß - wysoki, Ý7,8 - LEVEL przyciski do kontroli promieniowanej mocy sygnału w trybach AUTO i MNL ( Możliwe jest ustawienie maksymalnego poziomu mocy poprzez naciśnięcie przycisku  - niski) w trybie AUTO przed sondowaniaß - wysoki, ÝLEVEL ( nadajnika sygnału jest włączony.
 - niski).ß - wysoki, Ý9,10 - Tom przyciski do regulacji głośności ( Funkcje wskaźników panelu sterowania: światło ciągłe każdego wskaźnika odpowiada pozycji "ON", brak światła - do pozycji "off". migotanie Równoczesna wszystkich wskaźników na panelu pokazuje, że akumulator jest nie naładowany i trzeba go wymienić.

4.4. Na bocznej powierzchni panelu sterowania (patrz 1 na ryc. 5) slajd typu przełącznik zasilania jest ustawiony. Stanowisko slajdów odpowiada "ON" jest oznaczona przez punkt kontrastu. Za każdym razem przed uruchomieniem urządzenia, zaleca się zrobić pełne ładowanie baterii.
4.5. ładowanie baterii ma być przeprowadzona z zasilaczem i ładowarką elementów dostarczonych z urządzeniem tylko. Korzystanie z innych ładowarek nie jest dozwolone.
Do ładowania należy skontaktować się niskonapięciowego złącza zasilacza do gniazda umieszczone pod spodem z przodu panelu sterowania. (Patrz 1 na rys.6).
Czerwona dioda LED (patrz punkt 2 w rys.6) jest piorun podczas ładowania (patrz punkt 2 w rys.6). Kiedy bateria jest całkowicie naładowana, czerwona dioda LED zgaśnie, a zielona dioda LED zaświeci się (patrz punkt 3 w rys.6). Czas ładowania całkowicie rozładowanej baterii nie przekracza 5 godzin (typowa wartość to 3,5 h). W przypadku awarii (ładowanie nie jest kompletna w pięciu godzin) ładowarka wyłącza się automatycznie, obie diody zgasną.

4.6. Telefony bezprzewodowe składa się z urządzenia odbiorczego i słuchawki. Wygląd urządzenia odbiorczego i pozycji jednostki kontrolne są pokazane na Rys.7
Urządzenie Odbieranie celu operacji:
• Korzystanie z zasilacza dostarczonego z urządzeniem upewnić się, że z pomocą wskaźnik naładowania, że bateria jest całkowicie naładowana.

Korzystanie z innych zasilaczy jest zabronione.

• Podłącz słuchawki do odpowiedniego gniazda urządzenia odbierającego.
• Włącz urządzenie odbierane przez przełącznik typu slide (kontrola przez przełomu na wskaŸnik).
• Korzystanie kontroli głośności komfortowy poziom głośności.
• Jeśli urządzenie odbiorcze jest włączony, gdy czujnik jest wyłączony, to jest tylko szumu w głowie telefony w większej objętości. Po włączeniu akustyczny wskaźnik sygnałów odpowiadających tryb pracy detektora pojawiają się w słuchawkach.5. Środki bezpieczeństwa
5.1. By wymagania bezpieczeństwa elektrycznego czujnika odpowiada klasie ochrony 1 (zgodnie z rosyjskim standard).
5.2. Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie osobom, które zostały należycie umocowani w środki bezpieczeństwa przy pracy z urządzeniami elektrycznymi i pomiarów z otwartym grzejniki elektromagnetycznej.

6. Zamówienie operacji.
6.1. Wyjmij czujnik z pakietu, a bateria z obudowy zabezpieczającej, podłączyć baterię do detektora. Po transportu urządzenia w ujemnych temperaturach, konieczne jest utrzymanie urządzenia w stan wyłączenia, w temperaturze pokojowej co najmniej 30 minut.
6.2. Aby rozpocząć pracę ustawić baterię i włącz DZN-24 przez włącznik umieszczony na panelu sterowania (rys. 5). 2 i 3 wskaźniki na panelu sterowania zaświeci się, wskazując, że detektor jest włączony.
Jedna żółta dioda powinna być piorun na antenę (w skali okręgu wskaźnika sondowania moc sygnału). Pozycji wyjściowej odpowiada maksymalnej mocy sygnału sondy. Sondowania nadajnika sygnału jest wyłączony (jest włączony po naciśnięciu przycisku PWR tylko).
2 i 3 harmonicznej wskaźników nie świeci (miga pierwszej diody LED 2 i 3 wagi jest dopuszczalne).
Włącz sondowania nadajnika sygnału po naciśnięciu przycisku PWR. Spowoduje to przełączenie na tryb nadajnik impulsów i trybie automatycznego sterowania mocą sygnału. Moc sygnału ra-diated zmieniają się zależnie od poziomu sygnału wejściowego na 2 harmonicznych odbiornika. W podanych danych dźwięku tryb 2. odpowiedź harmonicznych stosuje się do loadspeaker lub głowy komórkowych. Po przełączeniu na tryb 3-RD naciskając LSTN na jednostce sterującej, moc wyjściowa nadajnika jest regulowana automatycznie w zależności od poziomu sygnału na 3 harmonicznej wejściu odbiornika. Sound informacje o 3 harmonicznej re-gicznej jest wystawiona na głośnik lub głowy komórkowych.
Aby przejść do trybu ręcznego sterowania sondowania mocy sygnału (świeci się wskaźnik MNL) naciśnięciu jednego z przycisków poziomu po sondowania nadajnika sygnał został włączony. Włącz sondowania nadajnika sygnału, a następnie włącz go na obecny przełączania.
Jeżeli konieczne jest wykorzystanie trzeciej harmonicznej kolei odpowiedź na tryb 3-RD przy LSTN przycisk na panelu sterowania.
Podczas pracy w pomieszczeniach z dużą ilością urządzeń elektronicznych, zazwyczaj trzeba zmniejszyć poziom sygnału sondy o 2-4 punktów w lewo od pozycji początkowej.
Optymalny poziom sygnału sondy osiągnięcia doświadczalnie.
6.3. Jednoczesne miganie wszystkich wskaźników na panelu sterowania wskazuje, że akumulator jest rozładowany i trzeba go wymienić jak najszybciej. W takim przypadku należy wyłączyć i baterii - wymienić.
 
7. Zalecenia

7.1. Jeśli to możliwe, usunąć urządzenia elektroniczne z pokoju zbadane. Jeżeli nie jest możliwe, badanie powinno być wykonane w zmniejszoną moc promieniowana.
7.2. Ustaw maksymalny poziom mocy promieniowanej i jeden z trybów pracy odbiornika.
7.3. W trybie CW zaleca się stosowanie trybu pracy ręczny "Man" tylko.
7.4. Miejsce równolegle anteny do powierzchni zbadane na odległość nie przekracza 10cm-ing.
7.5. Powoli równoległe przesuwanie anteny do powierzchni zbadane i zmiany ori-entation anten, analizuje zmiany w sygnale wpłynęło 2 i 3 Harmon-ics wizualnie przez wskaźnik (fonetycznie częstotliwość powtarzania kliknij powinna być maksymalnie).
7.6. Analiza otrzymanych 2 i 3 poziom harmonicznych jest przez liczbę piorun diody na odpowiedniej skali wskaźnika.
7.7. Usuń z anteny od powierzchni badaniu lub spadek mocy wyjściowej i powtórz pomiary określone w 7.4. niniejszej instrukcji. Aby dokładniej ułatwienia lokalizacji, jak również dla ochrony przed przeciążeniem odbiornika możliwe jest de-zwiększają poziom sygnału za pomocą tłumików.
7.8. Kiedy sztuczne przejście р-n znajduje się będziesz normalnie patrz stabilny odgromowej 2. wskaźnik LED harmonicznych. Podczas odbijania na podejrzane miejsce przejścia pn, odczyt LED nie zmieni.
7.9. Kiedy naturalne przejście р-n zostanie odnaleziony, można zaobserwować stabilny błyskawica 3 harmonicznej diod LED. Podczas odbijania na badanej powierzchni intensywnie, odczyty wskaźników przez 3 harmonicznej zmieni, co do zasady.

wykrywanie podsłuchu