Zagrożenie podsłuchem.

Zagrożenie podsłuchem.

Analiza metod podsłuchiwania jest podstawą do opracowania skutecznej metody ochrony przed podsłuchem. Podstawowym zagrożeniem w tym obszarze jest czynnik ludzki, który nie podlega stu procentowej kontroli.

Więcej szczegółów


0 zł brutto

wykrywanie podsłuchu, wykrywanie podsłuchów

Skuteczna ochrona przed podsłuchem wymaga usystematyzowanie wiedzy dotyczącej metod podsłuchiwania. Każda metoda ma swoje wady i zalety. Szczegółowa znajomość wad każdej z metod pozwoli na skuteczne opracowanie procedur zabezpieczających. Bardzo ważną sprawą jest wyselekcjonowanie pewnych wspólnych cech każdego sposobu podsłuchiwania co pozwoli na tworzenie kompleksowych zabezpieczeń działających w szerszym obszarze.

Ideą każdego podsłuchu jest przechwycenie informacji. Miejscem powstawania informacji jest ludzki mózg. Informacja opuszcza nasze ciało ( mózg ) kilkoma kanałami. Do tych kanałów należą:

  • mowa czyli fala akustyczna

  • gestykulacja czyli obraz

  • treść pisana na papierze czyli rysunek

  • generowane treści drogą elektroniczną - komputer

Na obecnym poziomie rozwoju cywilizacji nie opracowano bezpośredniej metody przechwytywania szczegółowych informacji bezpośrednio z mózgu człowieka.