Zasady doboru firm do wykrywania podsłuchu.

Zasady doboru firm do wykonania Audytu Bezpieczeństwa.

Czynniki wpływające na kodszty audytu bezpieczeństwa :

1.Wielkości sprawdzanego obiektu (ilość przestrzeni akustycznych)
2.Ilość telefonów, ilość telefonów komórkowych poddanych sprawdzeniu.
3.Struktura sieci 230 V - ilość gniazdek. 
4.Lokalizacja obiektu poddawanego sprawdzeniu. 

 

Więcej szczegółów


0 zł brutto

Wykrywanie podsłuchu - Zasady doboru firm.

Przy doborze firm do wykrywania podsłuchu należy zwrócić szczególną uwagę na :

 • Sprzęt, którym posługuje się dana firma.
 • Wiedza i doświadczenie osób wykonujących czynności sprawdzające.
 • Merytoryczny poziom opracowań pokontrolnych.
 • Posiadane Certyfikaty Bezpieczeństwa Osobowego.
 • Uprawnienia do prac w obszarze niejawnym.
 • Cena audytu bezpieczeństwa.
 • Kwestie ceny należy zawsze rozpatrywać w aspekcie wartości potencjalnie traconych informacji.Cena jest w ścisłej korelacji z poziomem sprzętowym, doświadczeniem i wiedzą osób wykonujących wykrywanie podsłuchu.


  Nasza oferta:
  Wykrywanie podsłuchu w Euro-Soft odbywa się poniżej prezentowanym sprzętem:

  wykrywanie podsłuchu

  Analizator widma  Spektran 5 w połączeniu z kierunkową anteną Hiperlog 30100 pozwala na przechwytywanie sygnałów radiowych w czasie rzeczywistym trawiących 1μS. Parametry techniczne prezentowanego powyżej sprzęty plasują go w absolutnej czołówce światowej tego typu sprzętu. 

  wykrywanie podsłuchu, podsłuchów

  Jednym z podstawowych elementów naszej bazy sprzętowej jest Korelator Akustyczny OSCOR 5000 E. Urządzenie po uruchomieniu stosownej procedury wykonuje automatycznie skanowania przestrzeni elektromagnetycznej w poszukiwaniu sygnałów nośnych o zdefiniowanym poziomie zagrożenia. W przypadku odnalezienia nośnej o krytycznym poziomie zagrożenia OSCOR generuje sygnał akustyczny i sprawdza czy zbocze nośnej jest modulowane. W trakcie pomiarów Oscor drukuje zestawienia tabelaryczne oraz analizy graficzne przechwyconych sygnałów o zadanym poziomie. Wykrywanie podsłuchu odbywa się automatycznie z wykorzystaniem wielu metod wykrywania podsłuchu. Są to : analiza tła, analiza harmonicznych, analiza sprzężeń akustycznych.

  wykrywanie podsłuchu, podsłuchów

  Wykrywanie podsłuchu z użyciem detektora złącz nieliniowych sprowadza się w praktyce do odnajdywania sztucznych złącz nieliniowych typu „np” lub „pn” lub ich kombinacji np. w tranzystorach, układach scalonych, procesorach. Oznacza to że wykrywamy elementy elektroniczne typu dioda,tranzystor, układ scalony itd. Wszystkie zagrożenia które nie są źródłem promieniowania elektromagnetycznego np. rejestratory fonii., kamery przewodowe, mikrofony mogą być wykrywane z użyciem detektora złącz nieliniowych.

  wykrywanie podsłuchu, podsłuchów

  Bardzo poważnym zagrożeniem jest możliwość realizowania podsłuchu poprzez telefony komórkowe zwłaszcza telefony grona decyzyjnego. Wykrywanie podsłuchu musi obejmować także ten obszar. Sprawdzenie telefonu komórkowego trwa przeciętnie 2-4 godzin. W trakcie ekstrakcji logicznej zawartości telefonu odczytywane są wszystkie aplikacje zainstalowane. Następnie na podstawie analizy porównawczej z aktualną bazą danych ściąganą każdorazowo do badania konkretnego telefonu z firmy Cellebrit - Tel Awiw następuje odczyt aplikacji szpiegowskich w telefonie.

  wykrywanie podsłuchu, podsłuchów

  Prezentowanym powyżej mobilnym zestawem PTS-100 wykonujemy wykrywanie podsłuchu GSM oraz lokalizatorów GPS. Wykrywanie podsłuchu odbywa się zgodnie z truj etapową procedurą polegającą na wymuszeniu emisji ujawniającej modułu GSM a następnie pomiarze zaistniałej emisji, która podlega weryfikacji pod kątem otwarcia bramki połączenia telefonicznego. Procedury wykrywania podsłuchu są realizowane po wstępnym założeniu że w sprawdzanej przestrzeni istnieje moduł GSM zdolny do pracy. Oznacza to że moduł ten posiada prąd oraz aktywną kartę SIM.

  wykrywanie podsłuchu, podsłuchów

  Uzupełnieniem naszej bazy sprzętowej jest CPM-700. Urządzeniem tym wykonujemy wykrywanie podsłuchu pracującego w podczerwieni, sprawdzamy sieć prądową 230 V oraz sieć telefonii stacjonarnej.

  wykrywanie podsłuchu, podsłuchów

  Wszystkie wyniki pomiarów z zaleceniami pokontrolnymi oraz naszymi sugestiami opracowywane jest w postaci Raportu Końcowego po wykonaniu wykrywania podsłuchu. Raport jest dostarczany zleceniodawcy w terminie do 7 dni od wykonania czynności związanych z wykrywaniem podsłuchu.

  Osoba prowadząca wykrywanie podsłuchu legitymuje się statusem biegłego sądowego sądu Okręgowego w Warszawie w dziale kryminalisytyka - wykrywanie podsłuchu.

   

  wykrywanie podsłuchu warszawa,wykrywanie gps warszawa, wykrywanie podsłuchów

  wykrywanie podsłuchu


  Wykrywanie podsłuchu.
  eurosoft@euro-soft.pl
  501-159-903
  Powstańców Śląskich 124 p.5
  Warszawa
  Mazowieckie
  01-466
  Polska